שירותי הייעוץ שלנו מותאמים לדרישות השונות של כל לקוח, וכוללים ייעוץ והנחייה שוטפת בכל סוגיות הפטנטים. בין השאר, כוללים אלה בחינת כשירות המצאות לרישום כפטנט, עריכת חיפושי פטנטים, וטיפול בהגשה ובהגנה על פורטפוליו הפטנטים בארץ ובחו”ל.

PATENT TERM EXTENSION

שירותי הייעוץ שלנו מותאמים לדרישות השונות של כל לקוח, וכוללים ייעוץ והנחייה שוטפת בכל סוגיות הפטנטים. בין השאר, כוללים אלה בחינת כשירות המצאות לרישום כפטנט, עריכת חיפושי פטנטים, וטיפול בהגשה ובהגנה על פורטפוליו הפטנטים בארץ ובחו"ל.

צרו קשר

ד”ר רוני בן שפרוט

תהליך הארכת תקופת הגנה של פטנט (PTE) בישראל הוא מורכב במיוחד. במהלך עשר השנים האחרונות, עבר חוק הפטנטים הישראלי תיקונים רבים, שהובילו להוראות לא ברורות ומעורפלות בכל הנוגע ל-PTE.

התיקון האחרון לתקנות PTE, המשמש ליישום ההוראות, התקבל בשנת 2017. הנחיות PTE בישראל מתייחסות לשני מגזרים: למוצרים פרמצבטיים המכילים מרכיב פעיל עם רישומם הראשוני במאגר התרופות בישראל, ולמכשור רפואי, בתנאים מסוימים. ההחלטה על מתן צו PTE תלויה, בין השאר, באישור לשווק מוצר פרמצבטי, וכן בקיומו של צו PTE מקביל בארה”ב ובאירופה.

המשמעות היא שאם תרופה אושרה בארה”ב או באירופה, רק אם ניתן צו PTE בתחום שיפוט זה, יעניק משרד הפטנטים הישראלי צו PTE. בנוסף, תוקף צווי ה-PTE שהוענקו בישראל ותנאי הצווים יתבססו על התקופות שנקבעו בצווי PTE זרים.

תוך מינוף המיומנות שלנו בטיפול ב-PTE בישראל, השירותים שלנו כוללים ייעוץ משפטי שוטף, ניסוח ובחינת בקשות, ייצוג בפני כל בתי הדין ובתי המשפט בישראל, ליטיגציה ושירותים נוספים. עבודה בשיתוף פעולה עם זליגסון גבריאלי ושות’ במסגרת הקבוצה שלנו מספקת תמיכה משפטית נוספת ללקוחותינו עם מגוון רחב של שירותים משפטיים בכל ההיבטים של קניין רוחני. היכולות המשולבות שלנו פועלות לטובת לקוחותינו בתעשיית התרופות, שזוכים לקבל מענה משפטי המותאם לצרכיהם ולדרישות הספציפיות שלהם.

Left Menu Icon