COUNSELING

ייעוץ

יצירת קשר

נחום גבריאלי

אהוד גבריאל

ACCOMPLISHMENTS

#text hereif relevant

PUBLICATIONS

#text hereif relevant

‫בכלכלה הגלובלית החדשה, הפקת ערך משמעותי מנכסי קניין רוחני מהווה רכיב חיוני להצלחה עסקית. אנחנו מאמינים כי חלה עלינו האחריות לסייע ללקוחותינו לפתח תכניות מקיפות להגנה על הקניין הרוחני, המנצלות את מלוא היתרונות של פטנטים, סודות מסחריים, סימנים מסחר, נראות ועיצוב אריזת המוצר (trade dress), שמות מתחם (דומיין), זכויות יוצרים וצורות אחרות של קניין רוחני.

אנו מייעצים ללקוחות בכל נושאי הקניין הרוחני, לרבות בבחינת פטנטביליות של המצאות, ביצוע חיפושי פטנטים וסימני מסחר, הגנה על מוניטין ורישום סימני מסחר ועיצובים וסוגיות זכויות יוצרים.

בימים אלה אנו מוצאים את עצמנו יותר ויותר מייעצים ללקוחות גדולים שלנו במגוון גדול של סוגיית קנין רוחני: בנושאי אסטרטגיית בניית תיק סימני המסחר בארץ ובחו”ללצד ייעוץ שוטף בשאלות כגון האם ניתן להשתמש ביצירה מוזיקלית מסוימת בפרסומת שהם יוצרים, או האם ניתן לשלב תוכן מסוים באתר האינטרנט שלהם. בשבוע שלאחר מכן אנו עשויים לפעול כדי להגן עליהם מפני תביעת טרול פטנטים ומתבקשים להגן על עיצוב אריזה מסוים או על מוצר חדש שעוצב על ידי הלקוח.

בסביבה העסקית הדינמית ורבת התחומים של ימינו, אנו מציעים מערך שירותים יעיל ומקיף אשר עונה על הצרכים הנרחבים והמורכבים של לקוחותינו, כשהם מתמודדים יום יום עם אתגרים חדשים המשתנים ללא הרף. המומחיות והיכולות המשפטיות שלנו, מאפשרים לנו לספק ללקוחותינו הבנה, ביטחון ושליטה במציאות המשפטית בה הם פועלים.
מאז הקמתו, נטל משרד זליגסון גבריאלי ושות’ חלק בתהליכי החקיקה המרכזיים בתוחומי הקנין הרוחני אשר טופלו על ידי ועדות הכנסת השונות. משרדנו ניסח עבור לקוחות הצעות חוק פרטיות חדשות ותיקונים של חוקים קיימים בתחומי הקניין הרוחני השונים בישראל, וכן ייצג את האינטרסים של לקוחותינו במסגרת הליכי החקיקה, לרבות באמצעות הופעה וייצוג עניינם בפני ועדות הכנסת.

כמי שנחשפו להיבטים רבים כל כך של דיני קניין רוחני ולפרקטיקות העסקיות הקשורוצ בהם, רכשנו בקיאות בייעוץ ללקוחתנו על האופן בו יוכלו להבטיח את זכויות הקניין הרוחני שלהם ולנצל אותן באופן התואם את יעדיהם העסקיים

Left Menu Icon