COUNSELING

ייעוץ

יצירת קשר

נחום גבריאלי

אהוד גבריאל

הילה עוז מאיר

ACCOMPLISHMENTS

#text hereif relevant

PUBLICATIONS

#text hereif relevant

‫לעתים, הגנה על סודות מסחריים עשויה להיות דרך יעילה יותר עבור חברה להפיק רווח מהידע הטכנולוגי שלה מאשר מרישום פטנטים. צורת הגנה זו מחייבת אמצעי זהירות מיוחדים על מנת לשמור על סודיות מוחלטת, שבלעדיה סוד מסחרי לא יכול להתקיים. על פי החוק, על הסוד המסחרי להעניק יתרון מסחרי לבעליו כדי לזכות בהגנה שמקנה החוק כנגד גזל סוד מסחרי.

כמי שייצג לקוחות במספר סכסוכים רציניים בתחום הסודות המסחריים, צבר משרד זליגסון גבריאלי ושות’ מומחיות מעמיקה בכל הנוגע לסודות מסחריים ולנהלים לביסוס ידע ושמירת סודיותו. לצוות שלנו ניסיון מקיף בעריכת הסכמי סודיות עם עובדים, ספקים, לקוחות ושותפים אסטרטגיים.

סביבת העבודה של ימינו, המאופיינת בניידות עובדים ובמורכבות גדלה של הקשרים העסקיים, מחייבת פיקוח קפדני על סודות מסחריים מפני שימוש פוטנציאלי על ידי מתחרים. כמו כן, אנו מסייעים ללקוחות בניצול סודות מסחריים על ידי עריכת הסכמי סודיות (NDA) והסכמי רישיון שימוש בידע, ומייעצים ללקוחותינו כיצד לשמור על הסודות המסחריים שלהם, לאכוף את זכויותיהם בסודות אלו, ולהימנע מהפרת זכויות בסודות מסחריים של אחרים.

Left Menu Icon